Faaliyet Alanları / Dere Islahı Yapım İşleri


Her yıl erozyonla taşınan sedimentler,mevcut barajlara akmaktadır. Yamaç erozyonunun önlenmesi ve dere yataklarında meydana gelen rüsubat hareketlerinin önlenmesi,dere ıslahı ve taşkın koruma projeleri ile gerçekleştirilmektedir. Proje çalışmaları, ilgili ulusal mevzuata uyumlu olarak ve Uluslararası standartlar dikkate alınarak Halitoğulları İnşaat ‘ın konusunda deneyimli kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.